Informații referitoare la instalațiile de producere a energiei electrice din SRE

 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 6 din Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 195/2019, CNTEE TRANSELECTRICA - S.A (OTS) și operatorii de distribuție (OD) publică lunar pe pagina de internet a ANRE lista cu avizele tehnice de racordare (ATR) emise pentru instalațiile de producere energie electrică din surse regenerabile, respectiv lista cu contractele de racordare (CR) emise pentru instalațiile de producere energie electrică din surse regenerabile.

Notă: Direcția generală Surse Regenerabile, Cogenerare și Energie Termică – Serviciul Promovare Surse Regenerabile publică datele menționate în vederea îndeplinirii prevederilor stipulate în Ordinul ANRE nr. 195/2019, art. 22 alin. 6, cu respectarea  prevederilor legale în vigoare privind activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE