Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei09 Ianuarie 2018

Anunt 09.01.2018 - privind transmiterea valorii cifrei de afaceri obţinute din desfăşurărea, în cursul anului 2017, de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, precum şi din activităţi/servicii în domeniul energiei termice produse în sistem centralizat


 

 

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1016/21.12.2017 este publicat Ordinul preşedintelui ANRE nr.126/2017 privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute de ANRE în anul 2018.

Potrivit prevederilor ordinului menţionat anterior, operatorii economici care deţin licenţe ANRE pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare, precum şi pentru activităţi/servicii în domeniul energiei termice produse în sistem centralizat, au obligaţia de a comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la sfârşitul decadei a doua a lunii februarie 2018, prin scrisoare oficială, semnată de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2017 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care le deţin.

În acest sens, titularii de licenţe vor completa şi transmite formularul ataşat prezentului anunţ, la numărul de fax: 021.312.4365, ori la adresa de e-mail: contributii@anre.ro