Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei06 Mai 2021

Anunt 06.05.2021 - privind întocmirea şi transmiterea în anul 2021, de către titularii de licenţe/decizii de confirmare acordate de către ANRE în domeniile energiei electrice, energiei termice şi al gazelor naturale, a declaraţiilor privind calculul regularizării contribuţiei datorate Autorităţii pentru primele 14 zile ale anului 2020 – etapa de regularizare