Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei02 Octombrie 2017

Machete Operatori Energie Termica


Machete Operatori Energie Termică

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3), ale art. 9 alin. (3) litera a) și ale art. 13 din Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 11/2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 10.03.2021,

Operatorii SACET vor transmite următoarele anexe:

 • Anexa Nr. 1 – Caracteristici SACET;
 • Anexa Nr. 2 – Situația generală a SPAET;
 • Anexa Nr. 3 – Situația investițiilor în infrastructura SACET;
 • Anexa Nr. 4 – Date tehnico-economice specifice SPAET;
 • Anexa Nr. 5 – Capacități și producții în sistemele de încălzire urbană ale operatorilor SACET;
 • Anexa Nr. 6 – Capacități și producții în sistemele de răcire urbană ale operatorilor SACET / producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 7 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de încălzire urbană ale operatorilor SACET / producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 8 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de răcire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 10 – Date de contact și situația juridică a operatorului economic.

completate conform machetelor din fișierul Excel ,, MacheteSPAET.xlsx”, ,,Machete DHC operatori SACET.xlsx” și ,,Macheta informatii Raportori.xlsx.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) litera b) și ale art. 13 din Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 11/2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 10.03.2021,

Producătorii independenți vor transmite următoarele anexe:

 • Anexa Nr. 6 – Capacități și producții în sistemele de încălzire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 7 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de încălzire urbană ale operatorilor SACET /producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 8 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de răcire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 9 – Capacități și producții în sistemele de încălzire urbană ale producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 10 – Date de contact și situația juridică a operatorului economic.

completate conform machetelor din fișierul Excel ,,Machete DHC producatori independenti xlsx” și ,,Macheta informatii Raportori.xlsx”.

Frecvența de raportare a datelor de monitorizare este anuală.

Termenul limită de transmitere a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei metodologii este 30 aprilie a anului în curs pentru anul precedent.

Anexele completate se vor transmite prin e-mailul termica@anre.ro și anre@anre.ro, inclusiv în format electronic prelucrabil.