Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei30 Iunie 2017

Info operatori montare/exploatare sisteme repartizare costuri


Data: 05.07.2017

Lista operatorilor economici care desfasoara activitati de montare si exploatare a sistemelor  de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum in imobile de tip condominiu a fost actualizata de ANRE si este utila consumatorilor si asociatiilor de proprietari atunci cand  solicita servicii din partea acestor  firme.

INFO AUTORIZARE PERSOANE JURIDICE CARE MONTEAZĂ/EXPLOATEAZĂ SISTEME DE  REPARTIZARE A  COSTURILOR

Informaţii generale

Desfăşurarea activităţilor de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, se realizează în baza Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.53/2017.

Pentru a afla criteriile de bază ce stau la baza procesului de desfășurare al autorizării persoanelor juridice care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu  puteți accesa link-urile de mai jos.

ANRE eliberează următoarele tipuri de autorizaţii:

    tip I - pentru desfăşurarea activităţii de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

    tip II - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire;

    tip III - pentru desfăşurarea activităţii de montare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri;

    tip IV - pentru desfăşurarea activităţii de exploatare a contoarelor de apă caldă utilizate ca repartitoare de costuri.

O persoană juridică poate solicita şi obţine autorizarea pentru mai multe categorii de activităţi, dacă îndeplineşte condiţiile corespunzătoare tipurilor de autorizaţie solicitate, cu condiţia achitării tarifului corespunzător fiecărui tip de autorizaţie. În cazul solicitării a două sau mai multe tipuri de autorizaţii de către un operator economic, documentele comune se prezintă într-un singur exemplar.

Autorizaţiile aflate în termen de valabilitate, acordate persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de  montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC)  îşi păstrează valabilitatea până la data expirării termenelor pentru care au fost acordate.

Titularii autorizaţiilor acordate de ANRSC vor achita până la data de 30.12.2017 tariful de menţinere al autorizaţiei, cumulat pentru toată perioada care a mai rămas până la sfârşitul perioadei de valabilitate a autorizaţiei, la nivelul cuantumului stabilit prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 259/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu, cu modificările şi completările ulterioare, în contul deschis la Trezorerie al ANRE.

PLATA TARIFULUI DE AUTORIZARE

Plata tarifului pentru autorizarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu se face în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848 ,  în 2 tranşe :

 1. Tarif analiză doumentaţie
 2. Tarif autorizare 

1. În vederea eliberării facturii aferente tarifului de analiză a documentaţiei , solicitantul transmite prin e-mail la  pe adresa info.eficienta@anre.ro cererea privind solicitarea autorizării sau  cererea de prelungire a valabilității autorizaţiei, semnată și scanată. Originalul cererii va fi inclus în documentaţia depusă la Registratura ANRE.

Serviciul financiar - contabilitate din cadrul ANRE va emite factura fiscala, dupa verificarea existentei in extrasul de cont a sumei achitate.

2. Diferenţa de tarif se achită în cel mult 20 zile de la data emiterii facturii de către ANRE.

 Autorizaţia sau decizia de prelungire a autorizaţiei sunt eliberate în termen de 30 zile de la data  transmiterii dovezii plății tarifului de  autorizare/prelungire autorizaţie la ANRE.

Modalități de plată:

 • fie direct la casieria ANRE
 • fie prin ordin de plată în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848
 • fie prin mandat poștal in contul ANRE  nr.  RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848

În toate cazurile, solicitanții trebuie sa includă in dosar o copie a chitanței/ ordinului de plata/ mandatului poștal.

Tarifele in vigoare (aprobate prin Ordinul ANRE nr. 118 /2016 cu modificările şi completările ulterioare)  sunt:

 • Nr.crt.
 • Tip de autorizare
 • Tariful
 • (lei)
 • 1.
 • Analiză documentaţie*
 • 600
 • 2.
 • Autorizaţie pentru  montare sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip I)
 • 2400
 • 3.
 • Autorizaţie pentru exploatare  sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire (tip II)
 • 4.
 • Autorizaţie pentru montare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip III)
 • 5.
 • Autorizaţie pentru exploatare sisteme de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum (tip IV)
 • 6.
 • Prelungire autorizaţie
 • 1.200
 • 7.
 • Modificare autorizaţie
 • 400
 • 8.
 • Eliberare duplicat autorizaţie
 • 300

(*) – tariful de analiză:

a) se deduce din tariful prevăzut la pct. 2-5

b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea autorizației.

Autorizaţii tip I şi II

Autorizaţii tip III şi IV