Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei28 Noiembrie 2013

Info Electricieni


Având în vedere măsurile luate prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia, conducerea ANRE a luat decizia suspendării tuturor activităților care implică relația cu publicul.

Ca urmare, ridicarea Adeverințelor de electrician autorizat în domeniul instalațiilor electrice, precum și adeverințelor de verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, se va putea face de la Registratura ANRE, numai prin intermediul serviciilor societăților de curierat disponibile, la comanda titularilor de Adeverințe.

***

În cadrul măsurilor pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritoriul României, ANRE emis Decizia nr. 415 din 13.03.2020 potrivit căreia:

  • Termenul de valabilitate a legitimațiilor de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, obținute în cadrul sesiunii de primăvară 2015, în baza prevederilor Ord. 11/2013 cu modificările și completările ulterioare, se prelungește pentru o perioadă de 6 luni.
  • Dosarele depuse în cadrul sesiunii de primăvară 2020 vor fi analizate în vederea participării candidaților, în cadrul sesiunii de toamnă 2020, conform programului aferent.

Având în vedere prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență raportate la evoluția răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritorul României, ANRE a emis Decizia nr. 238 din 25.08.2020 potrivit căreia:

  • Dosarele depuse în cadrul sesiunii de primăvară 2020 în vederea obținerii calității de electrician autorizat vor fi procesate în vederea participării candidaților la examenele organizate în cadrul sesiunii de primăvară 2021, conform programului aferent respectivei sesiuni de autorizare.

Ambele decizii sunt postate în josul paginii

 

*  *  *

In conformitate cu prevederile art. 96 alin. (6) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, a fost aprobat prin Ord. ANRE nr. 11/ 13.03.2013, publicat in M.O. 152 /21 martie 2013 “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice” modificat prin Ordinul 116/2016.

 

În cazul în care sunteți deținător al unei legitimații de electrician autorizat aflată în termen de valabilitate, vă informăm că în momentul acordării adeverinței de electrician autorizat veți preda legitimația emisă de ANRE. Astfel, noua adeverință de electrician autorizat va include competențele deținute prin legitimația de electrician autorizat grad/ tip inferior/ diferit față de solicitarea din sesiunea curentă.

În acest sens, în cazul în care vă încadrați în situația descrisă anterior, vă rugăm să aveți la dvs. legitimațiile emise de ANRE, precum și un act de identitate.

IMPORTANT. Adeverințele de electrician autorizat, verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciari nu se vor plastifia de către titularii acestora.

Prin Direcţia generală licențe, tarife, monitorizare investiții - Directia licențe, autorizații - Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică și termică, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.

Pe lângă documentele anexate cererii dvs. de solicitare/ prelungire a calității de electrician autorizat, verificator de proiecte și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice, conform “Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice”, aprobat prin Ordinul 116/2016 este obligatoriu să transmiteți la ANRE Declarația de consimțământ semnată și datată, care poate fi accesată și descărcată, utilizând link-ul: CLICK AICI

Declarația de consimțământ semnată și datată se poate transmite la ANRE prin următoarele modalităţi:

- la adresa de e-mail: electricieni@anre.ro 

- la registratura ANRE din Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti,

- prin serviciile poştale si de curierat, la sediul ANRE din Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995.

Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate accesați rubrica GDPR disponibilă online la adresa CLICK AICI