Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei



28 Noiembrie 2013

Drepturile și obligațiile consumatorilor


1. Drepturile consumatorului de energie electrica si gaze naturale:
a) Dreptul de acces la retelele de energie electrica si gaze naturale;
b) Dreptul de a consuma energie electrica si gaze naturale;
c) Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica si gaze naturale fara plata vreunei taxe  pentru schimbarea acestuia;
d) Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;
e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
f) Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
g) Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica si gaze naturale;
h) Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

2. Obligatiile consumatorului de energie electrica si gaze naturale
a) Obligatia de achita contravaloarea energiei electrice si a gazelor naturale consumate;
b) Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare;
c) Obligatia de a nu vinde energia electrica si gazele naturale achizitionate;
d) Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
e) Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei  de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;
f) Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni in functionarea aparatului/sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a energiei  electrice   ori a gazelor  naturale;
g) Obligatia consumatorului de energie electrica cu o putere instalata de cel putin 1.000 kVA de  a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale.