Informare privind măsurile luate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în cadrul ANRE

17 Iulie 2020

Informare privind măsurile luate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în cadrul ANRE

Având în vedere măsurile luate prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea Guvernului nr. 476/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia, conducerea ANRE a luat decizia suspendării tuturor activităților care implică relația cu publicul, inclusiv audiențe, întâlniri de lucru cu operatorii economici, ședințe și/sau dezbateri publice, până la data de 9 octombrie 2021.

Pentru situațiile în care este strict necesară consultarea participanților la piață, aceasta se va efectua prin intermediul poștei electronice sau teleconferințelor/videoconferințelor, după caz.   

Totodată, autoritatea pune la dispoziție adresele de e-mail care pot fi utilizate de operatori economici și institutii/autoritati publice, doar pentru transmiterea de documente scanate, ca fișier atașat.

Denumire structura

Adresa e-mail

Cabinetul președintelui

cabinet@anre.ro

Registratura

anre@anre.ro

Direcția monitorizare, REMIT

 

Serviciul monitorizare piață energie electrică, REMIT

raportari.piete@anre.ro

remit@anre.ro

Serviciul monitorizare piață gaze naturale, REMIT

raportari.piatagn@anre.ro

Serviciul investigații

investigatii@anre.ro

Direcția generală control

Depunere online petitii 

Direcția generală licențe, tarife, monitorizare investiții

 

Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică

electricieni@anre.ro

licente.ee@anre.ro

Serviciul licențe și autorizații gaze naturale

instalatori@anre.ro

licente.gn@anre.ro

Serviciul tarife energie electrica

stee@anre.ro

Serviciul tarife gaze naturale

stgn@anre.ro

Serviciul Monitorizare Investiții Gaze Naturale

smign@anre.ro

Serviciul Monitorizare Investiții Energie Electrica

smie@anre.ro

Direcția reglementări tehnice

 

Serviciul reglementări tehnice energie electrică

srtee@anre.ro

Serviciul reglementări tehnice gaze naturale

darag@anre.ro

Direcția generală surse regenerabile, cogenerare și energie termică

 

Serviciul promovare surse regenerabile

go@anre.ro

sremonitorizare@anre.ro

Serviciul reglementare și tarife energie termică

termica@anre.ro

Direcția generală piață energie și prețuri

 

Serviciul reglementare piață energie electrică

srpee@anre.ro

Serviciul reglementare piață gaze naturale

sprgn@anre.ro

Serviciul prețuri energie electrică

spee@anre.ro

Serviciul prețuri gaze naturale

drpptgn@anre.ro

Compartimentul asistență Comitet de Reglementare

comitet.reglementare@anre.ro

Serviciul resurse umane

sru@anre.ro

cariere@anre.ro

Serviciul achiziții publice

achizitii@anre.ro

Serviciul IT

it@anre.ro

Serviciul financiar, contabilitate

Financiar.contabilitate@anre.ro

Compartimentul analize economico-financiare operatori economici

contributii@anre.ro

Responsabil date cu caracter personal

dpo@anre.ro

 

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE