Informare privind măsurile luate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în cadrul ANRE

17 Iulie 2020

Informare privind măsurile luate pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în cadrul ANRE

Având în vedere măsurile luate prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea Guvernului nr. 476/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia, conducerea ANRE a luat decizia suspendării tuturor activităților care implică relația cu publicul, inclusiv audiențe, întâlniri de lucru cu operatorii economici, ședințe și/sau dezbateri publice, până la data de 10 august 2021.

Pentru situațiile în care este strict necesară consultarea participanților la piață, aceasta se va efectua prin intermediul poștei electronice sau teleconferințelor/videoconferințelor, după caz.   

Totodată, autoritatea pune la dispoziție adresele de e-mail care pot fi utilizate de operatori economici și institutii/autoritati publice, doar pentru transmiterea de documente scanate, ca fișier atașat.

Denumire structura

Adresa e-mail

Cabinetul președintelui

cabinet@anre.ro

Registratura

anre@anre.ro

Direcția monitorizare, REMIT

 

Serviciul monitorizare piață energie electrică, REMIT

raportari.piete@anre.ro

remit@anre.ro

Serviciul monitorizare piață gaze naturale, REMIT

raportari.piatagn@anre.ro

Serviciul investigații

investigatii@anre.ro

Direcția generală control

Depunere online petitii 

Direcția generală licențe, tarife, monitorizare investiții

 

Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică

electricieni@anre.ro

licente.ee@anre.ro

Serviciul licențe și autorizații gaze naturale

instalatori@anre.ro

licente.gn@anre.ro

Serviciul tarife energie electrica

stee@anre.ro

Serviciul tarife gaze naturale

stgn@anre.ro

Serviciul Monitorizare Investiții Gaze Naturale

smign@anre.ro

Serviciul Monitorizare Investiții Energie Electrica

smie@anre.ro

Direcția reglementări tehnice

 

Serviciul reglementări tehnice energie electrică

srtee@anre.ro

Serviciul reglementări tehnice gaze naturale

darag@anre.ro

Direcția generală surse regenerabile, cogenerare și energie termică

 

Serviciul promovare surse regenerabile

go@anre.ro

sremonitorizare@anre.ro

Serviciul reglementare și tarife energie termică

termica@anre.ro

Direcția generală piață energie și prețuri

 

Serviciul reglementare piață energie electrică

srpee@anre.ro

Serviciul reglementare piață gaze naturale

sprgn@anre.ro

Serviciul prețuri energie electrică

spee@anre.ro

Serviciul prețuri gaze naturale

drpptgn@anre.ro

Secretar General

Secretariat.general@anre.ro

Compartimentul asistență Comitet de Reglementare

comitet.reglementare@anre.ro

Serviciul resurse umane

sru@anre.ro

cariere@anre.ro

Compartimentul comunicare și relații publice

rapinfocons@anre.ro

Serviciul achiziții publice

achizitii@anre.ro

Serviciul IT

it@anre.ro

Serviciul financiar, contabilitate

Financiar.contabilitate@anre.ro

Compartimentul analize economico-financiare operatori economici

contributii@anre.ro

Responsabil date cu caracter personal

dpo@anre.ro

 

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice Comparator oferte-tip de furnizare a gazelor naturale LIBERALIZAREA PIEȚEI DE ENERGIE ELECTRICĂ
Recomandări pentru clientul casnic
LIBERALIZAREA PIEȚEI DE GAZE NATURALE
Recomandări pentru clientul casnic

Descarca aplicatia ANRE