INFORMARE DE PRESĂ 22.09.2022 - Suma totală verificată de ANRE și transmisă spre decontare a depășit 4.3 miliarde RON

22 Septembrie 2022

Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fișelor de analiză și determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului prin intermediul bugetului Ministerului Energiei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.118/2021, cu modificările și completările ulterioare, situaţia cererilor de decontare, pentru perioada noiembrie 2021 - martie 2022, și în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2022, situația cererilor pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, se prezintă astfel:

OUG 118/2021 :

 • număr total societăți care au depus cereri: 80
 • număr total cereri depuse: 347
 • număr total cereri aprobate: 277
 • număr total cereri neeligibile: 56
 • suma transmisă către ME: 2.343.730.691,44 RON
 • valoare totală cereri neeligibile: 10.243.419,53 RON
 • valoare totală solicitată: 2.353.974.110,97 RON

Diferența de 14 cereri depuse pentru decontare reprezintă cererile care se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

OUG 27/2022:

 • număr total societăți care au depus cereri: 70
 • număr total cereri depuse: 234
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici: 53
 • număr total cereri aprobate, clienți noncasnici: 84
 • număr total cereri aprobate, clienți casnici și noncasnici: 137
 • număr total cereri neeligibile, clienți casnici: 3
 • număr total cereri neeligibile, clienți noncasnici: 0
 • suma transmisă către ME, clienți noncasnici: 995.379.170,58 RON
 • suma transmisă către ANPIS, clienți casnici: 984.555.797,34 RON
 • suma transmisă, clienți casnici și noncasnici: 1.979.934.967,92 RON

Sume transmise către Ministerul Energiei (noncasnici) și Ministerul Muncii - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (casnici):

Aprilie 2022 energie electrică clienți casnici:  251.186.851,40  RON

Aprilie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 168.423.781,60 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți casnici:  95.246.407,10 RON

Aprilie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 203.728.786,26 RON

Total Aprilie energie electrică și gaze naturale: 718.585.826,36 RON

 

Mai 2022 energie electrică clienți casnici:  176.570.323,14 RON

Mai 2022 energie electrică clienți noncasnici: 118.390.167,37 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți casnici:  21.450.485,71 RON

Mai 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 82.080.206,07  RON

Total Mai energie electrică și gaze naturale: 398.491.182,29 RON

 

Iunie 2022 energie electrică clienți casnici: 217.847.465,00 RON

Iunie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 185.385.228,05 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți casnici:  231.578,99 RON

Iunie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 261.178,04  RON

Total Iunie energie electrică și gaze naturale: 403.493.871,09 RON

 

Iulie 2022 energie electrică clienți casnici: 222.254.264,99 RON

Iulie 2022 energie electrică clienți noncasnici: 237.109.823,19 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți casnici:  0 RON

Iulie 2022 gaze naturale clienți noncasnici: 0  RON

Total Iulie energie electrică și gaze naturale: 459.364.088,18 RON

TOTAL schemă de sprijin OUG 27/2022, 22.09.2022: 1.979.934.967,92 RON

Diferența de 97 cereri depuse pentru decontare reprezintă cererile care se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele și documentele justificative solicitate de către experții alocați, verificarea și determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate.

TOTAL GENERAL scheme de sprijin: 4.315.353.424,48 RON

 

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

București, 22.09.2022

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a regulilor de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrată în sistemul electroenergetic național și energia electrică consumată din sistemul electroenergetic național de către prosumatoriReferat de aprobareProiect de ordin pentru completarea regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în românia, aprobat prin ordinul anre nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioareReferat de aprobareProiect de ordin privind aprobarea normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturaleReferat de aprobareInformare de presa 29.09.2022Clarificări privind modalitatea de stabilire a cantităților de gaze naturale aferente clienților cc si pet care urmează a fi transferate către un un alt furnizor sau către fui, conform punctului 7 și punctului 9 din anexa nr. 5 la o.u.g. nr. 27/2022Proiect de decizie privind aprobarea documentelor “regulile comune de alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și ukrenergo” şi “regulile comune de alocare zilnică a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și compania națională de energie ukrenergo”Regulile comune de alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și ukrenergo