INFORMARE 21.05.2019 - realizare lucrări racordare energie electrică/gaze naturale

21 Mai 2019

 

 

Informare privind dreptul solicitanților de a selecta operatorul/operatorii economici pentru realizarea lucrărilor de racordare

Energie electrică

Solicitanții racordării la rețelele electrice de interes public pot alege orice operator economic atestat ANRE care să realizeze proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Datele de contact și alte informații cu privire la operatorii economici, titulari ai atestatelor pentru proiectarea, executarea și verificarea instalațiilor electrice sunt publicate pe pagina de internet www.anre.ro, la https://portal.anre.ro/PublicLists/Atestate.

Gaze naturale

Începând cu data de 15 mai 2018, solicitanții de racorduri la conducta de alimentare din amonte, la sistemul de transport al gazelor naturale sau la sistemul de distribuție a gazelor naturale pot alege orice operator economic autorizat ANRE care să realizeze proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE care să verifice proiectul tehnic în speță, cu considerarea condițiilor stabilite prin:

  • Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 60/2016, cu modificările ulterioare;
  • Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Datele de contact și alte informații cu privire la operatorii economici titulari ai autorizațiilor pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor menționate anterior, respectiv cu privire la verificatorii de proiecte atestați, sunt publicate pe pagina de internet www.anre.ro, la:

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei