INFORMARE 21.05.2019 - realizare lucrări racordare energie electrică/gaze naturale

21 Mai 2019

 

 

Informare privind dreptul solicitanților de a selecta operatorul/operatorii economici pentru realizarea lucrărilor de racordare

Energie electrică

Solicitanții racordării la rețelele electrice de interes public pot alege orice operator economic atestat ANRE care să realizeze proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Datele de contact și alte informații cu privire la operatorii economici, titulari ai atestatelor pentru proiectarea, executarea și verificarea instalațiilor electrice sunt publicate pe pagina de internet www.anre.ro, la https://portal.anre.ro/PublicLists/Atestate.

Gaze naturale

Începând cu data de 15 mai 2018, solicitanții de racorduri la conducta de alimentare din amonte, la sistemul de transport al gazelor naturale sau la sistemul de distribuție a gazelor naturale pot alege orice operator economic autorizat ANRE care să realizeze proiectarea și/sau execuția lucrărilor pentru realizarea instalației de racordare, respectiv orice verificator de proiecte atestat ANRE care să verifice proiectul tehnic în speță, cu considerarea condițiilor stabilite prin:

  • Regulamentul privind racordarea la conducta de alimentare din amonte aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 60/2016, cu modificările ulterioare;
  • Regulamentul privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 82/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 32/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Datele de contact și alte informații cu privire la operatorii economici titulari ai autorizațiilor pentru proiectarea și/sau execuția lucrărilor menționate anterior, respectiv cu privire la verificatorii de proiecte atestați, sunt publicate pe pagina de internet www.anre.ro, la:

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Anunt rezultate interviuAnunt rezultate proba scrisaRezultatul şedinţei comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 26.05.2022Lista candidaților înscriși la examenul de verificatori/experți în domeniul gazelor naturale, programați pentru data de 31.05.2022Şedinţa comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data 26.05.2022Anunt interviu atestare verificatori si experti gn 31 mai 2022Rezultatele interviului de atestare a verificatorilor de proiecte/experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, organizat de anre în data de 24.05.2022Proiect de ordin pentru modificarea și completarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 59/2013Referat de aprobareProiect de ordin pentru modificarea și completarea ordinului anre nr. 15/2022 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kw pe loc de consum aparținând prosumatorilor