COMUNICAT privind aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru

26 Noiembrie 2020

 

 

 

COMUNICAT

privind aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru

                                                                                                                                                               

          Având în vedere prevederile Articolului 52 din Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică ce a intrat în vigoare la data de 18 decembrie 2017, în cadrul şedinţei Comitetului de reglementare al ANRE din data de 25.11.2020 a fost aprobat Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru.

           În urma consultării participanților la piața de energie cu privire la adoptarea metodei de decontare a dezechilibrelor PRE, ANRE a elaborat noul Regulament care implementează metoda de decontare a dezechilibrelor PRE cu preț unic de decontare cu dată de aplicare corelată cu data de implementare a intervalului de decontare de 15 minute. 

        Prin urmare, Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea – preț unic de dezechilibru stabileşte regulile de înregistrare și agregare a părților responsabile cu echilibrarea și de determinare și decontare a dezechilibrelor între poziția comercială și cea fizică, constatată în urma măsurătorilor.

           Apreciem că noua metodă de decontare a dezechilibrelor cu preț unic ce se regăsește în cadrul Regulamentului va avea un impact pozitiv asupra pieței de energie în ansamblul ei deoarece instituie semnale economice adecvate conform dezechilibrului sistemului de transport şi  garantează că dezechilibrele sunt decontate la un preț ce reflectă valoarea în timp real a energiei.

      Stabilirea obligaţiilor de plată sau, după caz, a drepturilor de încasare ale părţilor responsabile cu echilibrarea va fi un proces usor de înţeles, clar şi nediscriminatoriu, permiţând participanţilor la piaţă să adopte strategii adecvate pentru minimizarea costurilor prin reducerea dezechilibrelor.

         În plus, noul mod de decontare a dezechilibrelor PRE va fi mai ușor de înțeles și de către consumatorii/clienții finali activi care vor putea participa agregat sau individual la piața de energie.

 

Direcția relații internaționale, comunicare, relația cu Parlamentul

26.11.2020

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberalizarea pietelor de energie.

Luni – Duminica: 08:00 – 18:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin pentru modificarea ordinului preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță şi pentru modificarea si completarea contractului – cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă aprobat prin ordinul președintelui autorității naționale de reglementare în domeniul energiei nr. 88/2015 - faza a iiaNota de prezentareŞedinţa comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 18.01.2021Rezultatul sedinţei comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 13.01.2021Şedinţa comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 13.01.2021Esre tranzee 2020.xlsEsre opec 2020.xlsEsre cv 2020.xlsNota de prezentareProiect de ordin pentru modificarea şi completarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată prin ordinul preşedintelui autorității naționale de reglementare în domeniul energiei nr. 228/2020