Comunicat 31.03.2020 - COVID-19 - masuri de prevenire/control in cadrul ANRE

31 Martie 2020

Măsuri pentru  prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu noul Coronavirus în cadrul ANRE

Având în vedere măsurile luate prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia, conducerea ANRE a luat decizia suspendării tuturor activităților care implică relația cu publicul, inclusiv audiențe, întâlniri de lucru cu operatorii economici, ședințe și/sau dezbateri publice, până la data de 15 iunie a.c.

Pentru situațiile în care este strict necesară consultarea participanților la piață, aceasta se va efectua prin intermediul poștei electronice sau teleconferințelor/videoconferințelor, după caz.    

Totodată, autoritatea pune la dispoziție adresele de e-mail care pot fi utilizate de operatori economici și institutii/autoritati publice, doar pentru transmiterea de documente scanate, ca fișier atașat.

Denumire structura

Adresa e-mail

Cabinetul președintelui

cabinet@anre.ro

Registratura

anre@anre.ro

Direcția monitorizare, REMIT

 

Serviciul monitorizare piață energie electrică, REMIT

raportari.piete@anre.ro

remit@anre.ro

Serviciul monitorizare piață gaze naturale, REMIT

raportari.piatagn@anre.ro

Serviciul investigații

investigatii@anre.ro

Direcția generală control

Depunere online petitii 

Direcția generală licențe, tarife, monitorizare investiții

 

Serviciul licențe, autorizații și atestate energie electrică

electricieni@anre.ro

licente.ee@anre.ro

Serviciul licențe și autorizații gaze naturale

instalatori@anre.ro

licente.gn@anre.ro

Serviciul tarife energie electrica

stee@anre.ro

Serviciul tarife gaze naturale

stgn@anre.ro

Serviciul Monitorizare Investiții Gaze Naturale

smign@anre.ro

Serviciul Monitorizare Investiții Energie Electrica

smie@anre.ro

Direcția reglementări tehnice

 

Serviciul reglementări tehnice energie electrică

srtee@anre.ro

Serviciul reglementări tehnice gaze naturale

darag@anre.ro

Direcția generală surse regenerabile, cogenerare și energie termică

 

Serviciul promovare surse regenerabile

go@anre.ro

sremonitorizare@anre.ro

Serviciul reglementare și tarife energie termică

termica@anre.ro

Direcția generală piață energie și prețuri

 

Serviciul reglementare piață energie electrică

srpee@anre.ro

Serviciul reglementare piață gaze naturale

sprgn@anre.ro

Serviciul prețuri energie electrică

spee@anre.ro

Serviciul prețuri gaze naturale

drpptgn@anre.ro

Secretar General

Secretariat.general@anre.ro

Compartimentul asistență Comitet de Reglementare

comitet.reglementare@anre.ro

Serviciul resurse umane

sru@anre.ro

cariere@anre.ro

Compartimentul comunicare și relații publice

rapinfocons@anre.ro

Serviciul achiziții publice

achizitii@anre.ro

Serviciul IT

it@anre.ro

Serviciul financiar, contabilitate

Financiar.contabilitate@anre.ro

Compartimentul analize economico-financiare operatori economici

contributii@anre.ro

Responsabil date cu caracter personal

dpo@anre.ro

 

 

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei