Comunicat 28.12.2018 - aprobare pachet reglementari prosumatori

28 Decembrie 2018

 

 

Prin prevederile art. I, pct. 16 din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, a fost introdusă obligația ANRE de a elabora cadrul de reglementare care să faciliteze comercializarea energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor și livrată în rețeaua electrică către furnizorii de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice.

În acest sens, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat astăzi un pachet de reglementări referitoare la subiectul menționat, care cuprinde:  

- Ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor care instituie:

- cerințele cumulative pe care trebuie să le îndeplinească un consumator final de energie electrică ce deține o centrală electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum  pentru certificarea calității de prosumator;

- încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă și livrată în rețeaua electrică, între prosumator și furnizorul de energie electrică cu care acesta are încheiat contract de furnizare a energiei electrice, cu respectarea contractului – cadru aprobat prin ordin ANRE;

- stabilirea de către operatorul de distribuție a formulei de calcul utilizată la determinarea cantității de energie electrică care beneficiază de prețul legal, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică, respectiv citirea simultană a acestor contoare și a contorului de măsurare a energiei electrice livrată în rețelele electrice/consumată din rețelele electrice, cu frecvență lunară;

- evidențierea distinctă în factura de energie electrică emisă de furnizorul de energie electrică prosumatorului, cu semnul minus, a valorii rezultate ca produs dintre cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată de prosumator în rețelele electrice și prețul legal stabilit;

- suspendarea, prin decizie ANRE, a aplicării sistemului de promovare prin certificate verzi pentru prosumatorii care optează pentru prețul legal stabilit, pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice, cu recuperarea numărului de certificate verzi emise necuvenit pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice și data deciziei de suspendare a acreditării.

- Ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice – care dă posibilitatea prosumatorilor care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi de a comercializa energia electrică produsă și livrată în rețea, la un preț transparent, printr-un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiat în temeiul unui contract-cadru.

- Ordin pentru aprobarea  Normei Tehnice "Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea"- care specifică condiţiile tehnice de racordare pentru prosumatori, o categorie nouă şi recent definită în cadrul legislativ naţional și care au rolul de a asigura funcţionarea în siguranţă a reţelelor electrice de interes public, cu respectarea parametrilor de calitate a energiei. În cadrul ordinului se specifică faptul că prosumatorii trebuie să asigure calitatea energiei electrice în punctul de racordare/delimitare conform prevederilor Standardului de performanță în vigoare și să evite funcționarea în regim insularizat, cât și faptul că sistemele de măsurare se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit, cel puțin, citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligentă, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare.

Ordinele aprobate astăzi oferă cadrul de reglementare pentru asigurarea dreptului consumatorilor finali de a deveni prosumatori și de a fi remunerați pentru energia electrică livrată în rețea,  măsuri necesare pentru deschiderea de noi perspective pentru consumatorii finali, inclusiv prin înlesnirea condițiilor de participare a acestora la piața de energie electrică în calitate de prosumatori.

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

28.12.2018

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin privind modificarea ordinului anre nr. 3/2022 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturaleReferat de aprobareReguli de alocare zilnică pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectricaReguli de alocare anuală și lunară pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectricaProiect de decizie privind aprobarea documentului “regulile de alocare anuală și lunară pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectrica” şi a documentului “regulile de alocare zilnică pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectrica”Referat de aprobareRezultatul şedinţei comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 08.08.2022Şedinţa comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data 08.08.2022Proiect de ordin pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică organizată de societatea brm s.a.Referat de aprobare