Comunicat 27.02.2019 - aplicare prevederi OUG 114/2018

27 Februarie 2019

 

 

Pentru a duce la îndeplinire modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin prevederile art. 61 din OUG nr.114/2018, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat astăzi, 27.02.2019, Ordinul pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare și a Metodologiei  de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici și de modificare a Codul rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013.

Ordinul are ca principale obiective reglementarea obligațiilor producătorilor și furnizorilor de gaze naturale privind prețul de vânzare și de achiziție al gazelor naturale provenite din producția internă destinate consumului clienților finali, precum și stabilirea structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici.

Dintre principalele prevederi introduse de ordinul aprobat astăzi menționăm următoarele:

1. Metodologia de stabilire a cantităților de gaze naturale pe care producătorii au obligația să le vândă cu prioritate către furnizori pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă și/sau din depozitele de înmagazinare

  • stabilirea cantităților de gaze naturale astfel încât să se asigure cantitățile necesare acoperirii consumului lunar curent din producție internă aferent clienților casnici, precum și cantitățile necesare înmagazinării gazelor naturale în depozite în vederea acoperirii consumului clienților casnici din portofoliu în perioada sezonului rece, integral din producție internă, pentru perioada 1.04. 2019 – 28.02.2022
  • acoperirea diferenţei dintre producţia internă curentă pe care fiecare furnizor o achiziţionează de la producători şi necesarul de consum al clienţilor casnici din perioada sezonului rece cu gazele naturale din depozitele de înmagazinare subterană pe care acesta a avut obligaţia să le injecteze în lunile de vară;
  • obligatia producătorilor de a vinde și a furnizorilor de a cumpăra  cantitățile de gaze naturale destinate asigurarii întregului necesar de consum al clienților casnici din producția internă cu pretul de 68 lei/MWh, fără taxe și servicii incluse.

2. Metodologia de stabilire a structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării consumului clienților finali noncasnici:

  • stabilirea structurii specifice de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată asigurării clienților noncasnici  în perioada 1.04.2019-28.02.2022
  • stabilirea elementelor care se iau  în considerare la determinarea structurii specifice de amestec;
  • stabilirea formulei de calcul prin care ANRE determină cantitatea de gaze naturale estimată din producția internă disponibilă pentru clienții noncasnici;
  • precizarea situațiilor în care structura de amestec stabilită de ANRE se poate modifica.

În vederea aplicării mecanismelor prevăzute în ordin, participanții la piața de gaze naturale au obligația de a transmite informațiile necesare până cel târziu la data de 10.03.2019.

Prevederile ordinului nu vor conduce la creșterea prețurilor  pentru clienții finali casnici  și asigură accesul transparent și nediscriminatoriu al tuturor clienților  la gazele naturale din producția internă la prețul de 68 lei/MWh.

Direcția comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul

27.02.2019

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei