Anunt 23.03.2015 - înfiinţare Punct informare eficienta energetica

23 Martie 2015

 

 

ANUNŢ

privind înfiinţarea Punctului de informare al Departamentului pentru eficienţă energetică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, a fost înfiinţat Departamentul pentru eficienţă energetică, prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 95/2014, publicat în MO nr. 737/2014.

În vederea informării transparente cu privire la avantajele şi la aspectele practice ale adoptării măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, în cadrul Departamentului pentru eficienţă energetică al ANRE a fost înfiinţat Punctul de Informare privind eficienţa energetică, care va funcţiona începând cu data de 23.03.2015.

În cadrul tematicii aferente Punctului de Informare privind eficienţa energetică, se pot menţiona următoarele informaţii, adresate în mod special consumatorilor casnici de energie, şi anume :

  • Legislaţia europeană şi naţională aferentă domeniului eficienţei energetice, publicată inclusiv pe site-ul web al ANRE www.anre.ro/Eficienţa Energetică ;
  • Ghiduri şi broşuri cu informaţii privind economia de energie, costuri reduse şi protecţia mediului din cadrul Proiectelor europene din domeniul eficienţei energetice derulate în cadrul ANRE.
  • Schimbările eficiente din punct de vedere energetic şi uşor de realizat cu privire la utilizarea energiei în cazul consumului casnic de energie electrică şi gaze naturale;
  • Informaţii cu privire la exemple de bune practici europene aplicate de către statele membre UE cu privire la măsurile de eficienţă energetică la nivelul consumatorilor casnici de energie.

Date de contact ale Punctului de Informare privind eficienţa energetică :

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

Departamentul pentru eficienţă energetică

Şos. Cotroceni nr. 4, parter

Bucureşti, sector 6

Tel. 021-303.38.19, 021-303.38.20 / 156

Email : info.eficienta@anre.ro

Program cu publicul :

Luni :   orele 13.00 – 16.30

Miercuri : orele 13.00 – 16.30

Vineri : orele 12.00 – 14.00