Anunt 15.10.2019 - proces de selectie FUI gaze naturale

15 Octombrie 2019

 

INFORMARE privind publicarea Anunţului actualizat în data de 15.10.2019 privind organizarea procesului de selecţie pentru desemnarea furnizorului de ultimă instanţă care va asigura furnizarea gazelor naturale la clienţii preluaţi de la societatea OTTO GAZ S.R.L începând cu data de 02.12.2019 

 Având în vedere informaţiile din Lista cu date privind structura portofoliului propriu de clienţi transmisă de societatea OTTO GAZ S.R.L. prin adresa nr. 5206/15.10.2019, înregistrată la ANRE sub nr. 89861/15.10.2019, completată cu e-mail-ul înregistrat la ANRE sub nr. 89932/15.10.2019, se înlocuieşte „Anunţul de organizare a procesului de selecţie pentru desemnarea furnizorului de ultimă instanţă care va asigura furnizarea gazelor naturale la clienţii preluaţi de la societatea OTTO GAZ S.R.L începând cu data de 02.12.2019”, publicat pe pagina de internet a ANRE în data de 09.10.2019cu „Anunţul actualizat în data de 15.10.2019 privind organizarea procesului de selecţie pentru desemnarea furnizorului de ultimă instanţă care va asigura furnizarea gazelor naturale la clienţii preluaţi de la societatea OTTO GAZ S.R.L începând cu data de 02.12.2019”.

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei