Schimbarea gratuita a furnizorului

1. Care sunt furnizorii activi în zona mea?

Lista furnizorilor de gaze naturale poate fi consultată pe pagina de internet www.anre.ro, secțiunea Info consumatori, rubricile Operatori economici/Gaze naturale/Titulari licenţe şi autorizaţii.

https://portal.anre.ro/PublicLists/LicenteAutorizatiiGN

2. Cum pot denunța contractul și să schimb furnizorul de gaze naturale?

Odată cu deschiderea totală către concurenţă a pieţei de gaze naturale a fost implementat cadrul

legal care să permită tuturor consumatorilor de gaze naturale, indiferent de natura consumului, casnic sau noncasnic, să uzeze de dreptul de eligibilitate.

Astfel, orice client final de gaze naturale poate să treacă de la furnizarea în regim reglementat (la preţul final reglementat şi în baza contractului-cadru de furnizare aprobate de ANRE), la furnizarea în regim concurenţial (la preţul de furnizare şi în condiţiile comerciale stabilite între furnizor şi  clientul final de gaze naturale).

Toţi clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitarii.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale nu implică modificări de ordin tehnic!

Paşii de urmat :

  1. În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a gazelor naturale, luaţi legatura cu unul dintre furnizorii de gaze naturale din lista publicată pe site-ul ANRE https://portal.anre.ro/PublicLists/LicenteAutorizatiiGN şi negociaţi condiţiile comerciale şi preţul de furnizare sau acceptaţi o oferta-tip publicată de către furnizorul ales;
  2. După ce conveniţi cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului de furnizare, încheiaţi cu acesta contractul de furnizare a gazelor naturale, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual;
  3. Notificaţi, în scris, actualului furnizor intenţia dvs. de reziliere a contractului de furnizare încheiat cu acesta, respectând termenul şi condiţiile de denunţare unilaterală prevăzute în contract.

În situatia în care sunteţi un client casnic care denunţă unilateral un contract de furnizare în regim reglementat, vă precizam că, potrivit clauzelor contractuale, această denunţare devine efectivă sub condiţia achitarii tuturor obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Vă recomandăm să obţineţi de la actualul furnizor o confirmare, de asemenea, în scris, a primirii notificării dumneavoastră.

Responsabilitatea stabilirii index-ului contorului corespunzator datei schimbării furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul dumneavoastra de consum. Acesta convine şi consemnează, împreuna cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului dumneavoastră din ziua în care furnizorul nou începe să vă vânda gaze naturale.

Vă recomandam să citiţi şi să notaţi şi dvs. index-ul contorului de gaze naturale în ziua respectivă.

În termen de maximum 42 de zile de la data schimbarii furnizorului, vechiul furnizor vă va transmite o factură cu decontul final de lichidare a tuturor obligaţiilor de plată.Achitaţi contravaloarea acestei facturi până la termenul scadent.

3. Care sunt condițiile generale minime pentru denunțarea contractului în cazul schimbării furnizorului?

Trebuie să verificați condițiile contractuale sau vă puteți adresa furnizorului dvs. pentru clarificare.

4. Am găsit o ofertă mai bună pentru furnizarea gazelor naturale și am decis să schimb furnizorul. Cine întreprinde demersurile necesare schimbării?

La solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare gaze naturale încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului.

5. La schimbarea furnizorului, există vreun risc de deconectare?

Nu, pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului este asigurată continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a locului de consum.

6. Care sunt motivele care ar putea să mă împiedice să schimb furnizorul?

Odată cu deschiderea către concurenţă a pieţelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor consumatorilor de gaze naturale, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să uzeze de dreptul de eligibilitate, adică să îşi aleagă furnizorul dorit şi să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea gazelor naturale pentru locul sau locurile sale de consum.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. De asemenea, schimbarea furnizorului nu implică modificări de ordin tehnic.

7. Pot schimba furnizorul fără sa platesc penalități ?

Toţi clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitarii.

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

8. Cât mă costă schimbarea furnizorului?

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

9. Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

10. Pe cine aș putea contacta în cazul în care cred că mi s-au perceput taxe pentru schimbarea furnizorului?

Contactați furnizorul dvs. de gaze naturale. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, vă puteți adresa ANRE, accesând pagina de internet www.anre.ro .

 

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE