Masuri sociale

1. Ce se va întâmpla în cazul în care nu am achitat factura de gaze naturale după primirea notificării privind plata facturii?

Este obligaţia clientului final de a achita contravaloarea gazelor naturale consumate.

În cazul în care factura nu este achitată în termenul scadent, aveţi obligatia de a achita penalizări, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sancţiunile ulterioare putând consta în sistarea temporară a furnizarii ori rezilierea contractului.

2. Cum pot evita deconectarea dacă nu pot plăti factura?

La cererea clientului final, furnizorul poate, după caz:

• să ofere o modalitate alternativă de efectuare a plăţii, pentru clientul final care se confruntă cu dificultăţi la efectuarea plăţii facturii prin modalităţile prevăzute în contractul de furnizare a gazelor naturale;

• să negocieze cu acesta un plan de eşalonare a sumelor datorate de clientul final care se confruntă cu dificultăţi financiare la plata facturii, situaţie în care perioada de eşalonare la plată se stabileşte de furnizor în funcţie de cuantumul obligaţiilor de plată şi de capacitatea financiară de plată a clientului final.

Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a clienţilor vulnerabili inclusiv în situaţii de criză de energie.

3. Ce trebuie să fac dacă sunt deconectat?

În situația deconectării locului de consum, clientul final are obligația să achite sumele restante,taxele de deconectare și reconectare, precum și să constituie garanții financiare în favoarea furnizorului, în conformitate cu prevederile contrractuale.

În situația în care deconectarea locului de consum nu s-a realizat din vina clientului final, acesta trebuie să contacteze de urgență, furnizorul sau operatorul de rețea.

După înlăturarea de către clientul final a cauzelor care au condus la întreruperea furnizării gazelor naturale, acesta transmite furnizorului solicitarea de reluare a furnizării însoţită de dovada achitării tarifului aferent reluării alimentării cu gaze naturale la locul de consum, precum şi de dovada constituirii garanţiei financiare, dacă este cazul.

Furnizorul are obligaţia să transmită operatorului solicitarea de reluare a alimentării cu gaze naturale a locului de consum, în ziua în care a primit solicitarea clientului final de reluare a furnizării.

Operatorul are obligaţia să soluţioneze cererea primită şi să presteze activitatea de reluare a alimentării cu gaze naturale la locul de consum al clientului final în termen de maximum 24 de ore de la primirea solicitării.

4. Există o definiție a consumatorilor vulnerabili? Ce criterii trebuie să îndeplinesc pentru a fi încadrat în categoria consumatorului vulnerabil?

Clientul final aparţinând categoriei clienţilor casnici este înregistrat drept client vulnerabil dacă îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a) are venituri reduse, situate până la un prag stabilit de instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale;

b) la locul de consum locuieşte o persoană care din motive de sănătate/vârstă necesită condiţii speciale referitoare la activitatea de furnizare a gazelor naturale.

Dacă un client vulnerabil îndeplineşte ambele condiţii prevăzute la lit a) şi b),  acesta beneficiază de facilităţile corespunzătoare fiecărei categorii.

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse, facilităţile financiare şi modalităţile de implementare a acestora sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.

Criteriile de încadrare a unui client casnic în categoria clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt stabilite de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.

5. Ce sprijin și protecție sunt disponibile pentru consumatori vulnerabili?

(1) Tipurile de facilităţi asigurate clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele:

a) ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale acordate de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;

b) facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

(2) Furnizorul de gaze naturale are obligaţia să comunice în timp util operatorului situaţia centralizatoare privind clienţii vulnerabili din motive de venituri reduse, primită de la instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale.

(3) Tipurile de facilităţi asigurate, în mod gratuit, clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele:

a) asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relaţii cu clienţii prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;

b) la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;

c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;

d) la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul şi operatorul convin ca relaţia cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfăşoare prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.

6. Cum îmi pot reduce consumul de gaze naturale pentru a plăti mai puțin?

Eficienţa energetică înseamnă: economisirea energiei, reducerea cheltuielilor, protecţia mediului.Ceva este mai eficient din punct de vedere energetic dacă oferă mai mult pentru aceeaşi energie consumată, sau aceleaşi servicii pentru un consum mai redus de energie.

Pentru a avea o perspectiva cât mai larga asupra acţiunilor care se pot desfăşura în vederea îndeplinirii acestor obiective, vă rugăm să vizitaţi pagina de web http://www.economielaenergie.eu şi http://www.anre.ro, unde veţi găsi ghiduri, postere, broşuri, care conţin informaţii privind metodele cele mai bune pe care trebuie să le folosim, astfel încât rezultatele să fie economia de energie, costuri reduse şi protecţia mediului.

Furnizorul dvs. vă pune la dispoziţie recomandări referitoare la utilizarea eficientă a gazelor naturale și informaţii privind datele de contact ale organizaţiilor clienţilor finali şi ale companiilor de servicii energetice, inclusiv adresele paginilor de internet unde se pot obţine recomandări privind măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.

7. Pe cine trebuie să contactez pentru a afla despre măsurile locale aplicate consumatorilor vulnerabili?

Tipurile de facilităţi asigurate clienţilor vulnerabili din motive de venituri reduse sunt următoarele:

a) ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale acordate de către instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, care stabilesc cuantumul, limita de venit pentru care se acordă aceste ajutoare, precum şi modalităţile de implementare a acestor facilităţi;

b) facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare, în perioada în care instituţiile statului cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.

Tipurile de facilităţi asigurate, în mod gratuit, clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă sunt următoarele:

a) asigurarea de către furnizor a accesului la centrul de relaţii cu clienţii prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili din motive de sănătate/vârstă;

b) la solicitarea clientului vulnerabil, facturarea lunară a consumului de gaze naturale de către furnizor doar pe baza consumului efectiv de gaze naturale, determinat prin citirea de către operator/autocitirea de către clientul vulnerabil a indexului echipamentului de măsurare;

c) la solicitarea clientului vulnerabil, transmiterea condiţiilor comerciale de furnizare a gazelor naturale, a facturilor, a notificărilor, a plângerilor sau a oricăror materiale informative, prin mijloace electronice, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor, iar culoarea fonturilor utilizate trebuie să fie în contrast cu cea a fondului;

d) la solicitarea clientului vulnerabil, furnizorul şi operatorul convin ca relaţia cu acesta (autocitirea indexului echipamentului de măsurare, transmiterea facturii pe numele şi adresa de corespondenţă ale persoanei respective, notificări, plângeri etc.) să se desfăşoare prin intermediul unei terţe persoane, împuternicită în scris de titularul locului de consum.

8. Venitul meu nu îmi permite investiții în consumatoarele eficiente de energie. Ce altceva aș putea face?

Pentru informații privind eficiența energetică vă rugam să accesați paginile web http://www.economielaenergie.eu şi http://www.anre.ro/ unde veţi găsi ghiduri, postere şi broșuri, care conțin informații privind metodele cele mai bune pe care trebuie să le folosim, astfel încât rezultatele să fie economia de energie, costuri reduse, precum și protecția mediului.

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE