Metodologii tarifare

Data: 20.01.2020 Pentru respectarea prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale art. XIII şi XIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020(...)
Citeşte mai multe
Data: 04.10.2019 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Metodologiei aprobate prin Ordinului ANRE nr. 217/2018 Propunerile și observațiile, însoțite(...)
Citeşte mai multe
Data: 04.10.2019 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin de modificare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al(...)
Citeşte mai multe
Data: 04.07.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat in vederea respectarii prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,(...)
Citeşte mai multe
Data: 25.04.2019 Ca urmare a solicitării Agenției Naționale Pentru Achiziții Publice de modificare a prevederilor alineatului 5 al art. 13 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de(...)
Citeşte mai multe
Data: 25.04.2019 In aplicarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se reglementează modalitatea de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de(...)
Citeşte mai multe