Evaluarea sumei fixe unitare 2009

pentru acoperirea costului de achizitie a gazelor naturale destinate furnizarii in regim reglementat