Evaluarea sumei fixe unitare 2008

pentru acoperirea costului de achizitie a gazelor naturale destinate furnizarii in regim reglementat