Informatii generale privind autorizarea operatorilor economici

 

Activitatea de acordarea a autorizatiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale se desfăşoară conform  Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României (MO) nr. 427/15.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Tarifele aplicabile activităţii de acordare / modificare a licenţelor şi autorizaţiilor de înfiinţare în sectorul gazelor naturale sunt reglementate prin Ordinul ANRE nr. 224/2018, MO 1096/22.12.2018.

La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe, solicitantul face dovada că a achitat tariful de analiză a documentaţiei, conform art. 29 alin. (3) din Regulament.

Tarifele prevăzute în Ordinul ANRE nr. 224/2018, MO 1096/22.12.2018 pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale

1. Autorizaţii de înfiinţare -acordare/modificare - 2.500 lei

2. Licenţe - toate tipurile - acordare/modificare - 2.500 lei

3. Prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei - 2.500 lei

4. Emiterea unui duplicat al autorizaţiei de înfiinţare/licenţei - 125 lei
5. În cazul modificărilor de statut, denumire sau sediu/sedii - 25% din tariful de analiză prevăzut la pct. 1-3.
După aprobarea solicitării privind acordarea/ modificarea/ suspendarea /retragerea de licenţe sau autorizaţii de înfiinţare, documentele originale, pot fi ridicate de la ANRE după caz, de către:

-  reprezentantul legal al societăţii ;

-  un angajat al societăţii, având o împuternicire semnată de reprezentantul legal al societăţii;

- o altă persoană, având o împuternicire legalizată notarial;

-  un avocat care reprezintă societatea, având o împuternicire avocaţială.