Informatii generale privind autorizarea operatorilor economici

 

Activitatea de acordarea a autorizatiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale se desfăşoară conform  Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României (MO) nr. 427/15.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Tarifele aplicabile activităţii de acordare / modificare a licenţelor şi autorizaţiilor de înfiinţare în sectorul gazelor naturale sunt reglementate prin Ordinul ANRE nr. 224/2018, MO 1096/22.12.2018.

La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe, solicitantul face dovada că a achitat tariful de analiză a documentaţiei, conform art. 29 alin. (3) din Regulament.

Tarifele prevăzute în Ordinul ANRE nr. 224/2018, MO 1096/22.12.2018 pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale

1. Autorizaţii de înfiinţare -acordare/modificare - 2.500 lei

2. Licenţe - toate tipurile - acordare/modificare - 2.500 lei

3. Prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei - 2.500 lei

4. Emiterea unui duplicat al autorizaţiei de înfiinţare/licenţei - 125 lei
5. În cazul modificărilor de statut, denumire sau sediu/sedii - 25% din tariful de analiză prevăzut la pct. 1-3.
După aprobarea solicitării privind acordarea/ modificarea/ suspendarea /retragerea de licenţe sau autorizaţii de înfiinţare, documentele originale, pot fi ridicate de la ANRE după caz, de către:

-  reprezentantul legal al societăţii ;

-  un angajat al societăţii, având o împuternicire semnată de reprezentantul legal al societăţii;

- o altă persoană, având o împuternicire legalizată notarial;

-  un avocat care reprezintă societatea, având o împuternicire avocaţială.

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin privind modificarea ordinului anre nr. 3/2022 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturaleReferat de aprobareReguli de alocare zilnică pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectricaReguli de alocare anuală și lunară pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectricaProiect de decizie privind aprobarea documentului “regulile de alocare anuală și lunară pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectrica” şi a documentului “regulile de alocare zilnică pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectrica”Referat de aprobareRezultatul şedinţei comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 08.08.2022Şedinţa comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data 08.08.2022Proiect de ordin pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică organizată de societatea brm s.a.Referat de aprobare