OUG nr. 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

Completari la art. 100 si art. 104 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare:

Art. 100, dupa pct. 58 se introduce un nou pct., ’’pct. 581 – Autoritate concedenta pentru serviciul public de distributie gaze – Ministerul Economiei, minister de resort.’’

Art. 104, după alin. (1), se introduc doua noi alineate, alin. (11) și (12)

(11) Calitatea de autoritate contractanta o are ministerul de resort pentru serviciul public de interes national mentionat la alin. (1).

(12) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune a serviciului public de distributie a gazelor naturale, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum si continutul- cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractanta, in conformitate cu prevederile legii, si se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) În cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare, sintagma ’’Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri’’ se inlocuieste cu sintagma ’’Ministerul Economiei’’