Ordonanțe de urgență

 • OUG 33 /2007 privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13 /2007 si a Legii gazelor nr. 351/2004 04.05.2007 -MO 337/ 18.05.2007
   
 • Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2006 pentru modificarea OUG nr.5 2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei peentru plata energiei termice
   
 • Ordonanta de Urgenta nr. 54 /2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica
   
 • Ordonanta de Urgenta nr. 34 /2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
   
 • Ordonanta de Urgenta nr. 195 /2005 M.O. 1196/30.12.2005 privind protectia mediului
   
 • Ordonanta de Urgenta nr. 184 /2005 M.O. 1171/23.12.2005pentru modificarea Ordonantei de urgenta  a Guvernului nr. 91/2005
   
 • Ordonanta de Urgenta nr. 91 /2005 M.O. 643/20.07.2005 privind instituirea programului de acordare a unorajutoare banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale.