Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 52/2019, pentru modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 16/2013, precum și modificarea Ordinului ANRE nr. 40/2019 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare – cumpărare a gazelor naturale, încheiat între producătorii de gaze naturale și furnizorii de gaze naturale sau clienții finali eligibili

Data: 03.09.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 12.09.2019.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.