Proiect de Ordin privind abrogarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 824/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Data: 29.03.2021

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin având în vedere modificările și completările aduse Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2020, potrivit cărora activitatea de înmagazinare a gazelor naturale nu va mai fi o activitate reglementată începând cu data de 1 aprilie 2021.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de act normativ vor fi transmise la ANRE, în format electronic (document Word), la adresele de e-mail sprgn@anre.ro și anre@anre.ro,

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 20 aprilie 2021.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente/justificări, cele care nu au fost transmise în formatul solicitat, sau cele transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.