Reguli piața de gaze

Data: 16.10.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand in vedere ca incepând cu data de 31.12.2020, SNTGN TRANSGAZ SA va finaliza faza a II a a proiectului de conectare a conductei de transport T1 Isaccea1 –(...)
Citeşte mai multe
Data: 18.09.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Observațiile și(...)
Citeşte mai multe
Data: 04.09.2020 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin. Propunerile(...)
Citeşte mai multe
Data: 06.08.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (Lege) prin adoptarea Legii nr. 155/2020 pentru(...)
Citeşte mai multe
Data: 31.07.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin pentru a duce la îndeplinire prevederile art. 10 alin. (1) lit. z), ale art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea(...)
Citeşte mai multe
Data: 1.07.2020 În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE demarează procesul de consultare publică pe marginea proiectului de(...)
Citeşte mai multe