Propunere S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. de Regulament privind rezervarea de capacitate la puncte viitoare de intrare/iesire in/din Sistemul national de transport al gazelor naturale

Data: 30.03.2016

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de ordin, însoţite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 29 aprilie 2016, inclusiv.