Proiect de ordin privind modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 217/2018 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuție în sectorul gazelor naturale

Data: 04.10.2019

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Metodologiei aprobate prin Ordinului ANRE nr. 217/2018

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro.

Termenul de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 14.10.2019, urmând ca ședința pentru discutarea propunerilor și observațiilor primite pe marginea proiectului de ordin să aibă loc la sediul ANRE în data de 17 octombrie 2019, ora 13:00.