Coduri

Data: 08.07.2021 În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de(...)
Citeşte mai multe
Data:06.08.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand in vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și(...)
Citeşte mai multe
Data: 31.07.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin care are în vedere respectarea prevederilor art. I pct. 97 și ale art. II din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a(...)
Citeşte mai multe
Data: 12.06.2020 ANRE supune consultarii publice  prezentul proiect de ordin având în vedere prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și(...)
Citeşte mai multe
Data: 14 06.2019 În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei, din 14 octombrie 2013 si ale Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 și pentru respectarea principiilor transparentei(...)
Citeşte mai multe
Data: 23.11.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de(...)
Citeşte mai multe

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE