Proiect de ordin privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 34/2013

Data: 25.10.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care a fost elaborat în vederea facilitării investițiilor unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau asocierilor acestora în sectorul gazelor naturale și aducerea la îndeplinire a prevederilor din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul publicat se transmit prin e-mail, la adresa: licente.gn@anre.ro.

Termenul de transmitere a opiniilor, propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii pe site a prezentului document de discutie.

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei