Regulamente

Data: 16.09.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin. Propunerile si observatiile pot fi transmise la adresa de e-mail adresa: licente.ee@anre.ro și licente.gn@anre.ro.   Termenul final de transmitere este(...)
Citeşte mai multe
Data: 18.07.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, prin care se propune îmbunătățirea procesului de acordare, modificare, suspendare și de retragere a autorizațiilor de înființare/licențelor acordate(...)
Citeşte mai multe
Data: 20.06.2019 Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de modificare și completare a cadrului de reglementare prin care se propun modificari si completari ale(...)
Citeşte mai multe
Data: 20.06.2019 Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul proiect de ordin, prin care se propun modificari si completari ale cadrului de reglementare existent(...)
Citeşte mai multe
Data: 19.06.2019 Având în vedere necesitatea implementării cadrului de reglementare conform modificărilor aduse de art. 5 alin. (1) și de art. 8 din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor(...)
Citeşte mai multe
Data: 22.03.2019 In aplicarea principiilor transprentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin. Propunerile, observatiile si sugestiile pe marginea proiectului de ordin se transmit in format electronic, la(...)
Citeşte mai multe

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei