Regulamente

Data: 12.10.2015 In cadrul procesului de actualizare şi adaptare a cadrului legal necesar desfășurării activităților în sectorul gazelor naturale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care reprezinta varianta(...)
Citeşte mai multe
Data: 29.06.2015 ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, prin care sunt stabilite reguli şi cerinţe de ordin tehnic, tehnologic şi comercial, menite să asigure desfăşurarea proceselor de înmagazinare subterană(...)
Citeşte mai multe
Data: 08.04.2015 Observațiile și propunerile părților interesate se vor transmite la adresa de email darag@anre.ro, până la data de 17.04.2015 ora 16.30.  
Citeşte mai multe
Data: 03.04.2015 ANRE supune consultarii publice revizuirea regulamentului pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor naturale.  Având în vedere  necesitatea(...)
Citeşte mai multe
Data : 17.11.2014 In aplicarea prevederilor Legii 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrcie si gazelor naturale si  Legii petrolului nr. 238/2004 prin care au fost introduse noi articole referitoare la extinderea(...)
Citeşte mai multe

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei