Regulamente

Data: 29.01.2021 Ţinând cont de modificările aduse Proiectului de Ordin și în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, ANRE(...)
Citeşte mai multe
Data: 23.12.2020 În vederea alinierii legislației secundare elaborată și aprobată de ANRE în conformitate cu modificările și completările aduse legislației primare prin adoptarea Legii nr. 290/2020 pentru modificarea și(...)
Citeşte mai multe
Data: 04.12.2020 In vederea respectarii principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice(...)
Citeşte mai multe
Data: 15.10.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere modificarile aduse fata de varianta documentului de discuție aflat în consultare publică in faza initiala. Opiniile, propunerile și(...)
Citeşte mai multe
Data: 09.10.2020 Având în vedere propunerile și observațiile primite în etapa anterioară de consultare publică pe marginea Proiectului de ordin pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de(...)
Citeşte mai multe
Data: 23.09.2020 Ținând cont de modificările și completările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 prin adoptarea Legii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor(...)
Citeşte mai multe