Proceduri

Data: 12.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document care are în vedere clarificarea unor aspecte cu privire la procesul de desemnare a unui operator de distribuție a gazelor naturale în vederea(...)
Citeşte mai multe
Data: 06.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, având în vedere circumstanțele legislative introduse de Legea 123/2012 care au abrogat dispozițiile  Legii gazelor nr. 351/2004 în baza cărora(...)
Citeşte mai multe
Data: 06.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, având în vedere modificările și completările aduse Normei tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze(...)
Citeşte mai multe
Data: 10.06.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat având în vedere prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare cu(...)
Citeşte mai multe
Data: 29.11.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere prevederile art. 8 alin. (6) și (7) din Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor de înființare și a licențelor în sectorul gazelor(...)
Citeşte mai multe
Data: 03.09.2018 Eventualele observatii si propuneri pe marginea proiectului de ordin se transmit prin email, la adresa: darag@anre.ro. Termenul final de transmitere a observatiilor este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe(...)
Citeşte mai multe
     
     
  • 2