Norme tehnice

Data: 16.03.2020 Avand in vedere principiile transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie, care are în vedere propunerile venite din partea S.N.G.N. Romgaz S.A. cu privire la derularea(...)
Citeşte mai multe
Data: 16.03.2020 Avand in vedere principiile transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Normelor Tehnice aprobate prin Ordinul nr. 89/2018. Opiniile, propunerile și observațiile referitoare(...)
Citeşte mai multe
Data: 06.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea revizuirii prevederilor normelor tehnice prin prisma modificărilor aduse prin Legea nr. 193/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind(...)
Citeşte mai multe
Data: 21.06.2019 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale si  in aplicarea dispozitiilor art. 124 alin. (1) lit. f),  din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările(...)
Citeşte mai multe
Data: 19.02.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, varianta rezultata in urma propunerilor si observatiilor primite in cadrul consultarii publice anterioare. Normă tehnică are drept scop stabilirea odorizării(...)
Citeşte mai multe
Data: 29.11.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, avand in vedere prevederile referitoare la odorizarea gazelor naturale, prevăzute în standardele europene, precum si legislația națională si europeana privind(...)
Citeşte mai multe