Metodologii tarifare

Data: 03.04.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul document in vederea respectarii prevederilor art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 460/2017 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al retelei privind structurile tarifare(...)
Citeşte mai multe
Data: 16.03.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, care aduce o serie de clarificări/modificări  cadrului de reglementare introdus de metodologia aprobata prin Ordinul nr. 217/2018. Propunerile și(...)
Citeşte mai multe
Data: 20.01.2020 Pentru respectarea prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale art. XIII şi XIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020(...)
Citeşte mai multe
Data: 04.10.2019 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de modificare a Metodologiei aprobate prin Ordinului ANRE nr. 217/2018 Propunerile și observațiile, însoțite(...)
Citeşte mai multe
Data: 04.10.2019 Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin de modificare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al(...)
Citeşte mai multe
Data: 04.07.2019 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, document elaborat in vederea respectarii prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,(...)
Citeşte mai multe