Metodologii tarifare

Data: 15.10.2020 In vederea respectarii principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin. Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax(...)
Citeşte mai multe
Data: 15.10.2020 In vederea respectarii principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin. Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax(...)
Citeşte mai multe
Data: 05.10.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea corelarii cadrului de reglementare aplicabil în concordanță cu prevederile Legii nr. 155/2020, care completează și modifică Legea nr.(...)
Citeşte mai multe
Data:07.08.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin având în vedere modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr.(...)
Citeşte mai multe
Data:07.08.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin având în vedere modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr.(...)
Citeşte mai multe
Data:15.07.2020 ANRE supune consultării publice prezentul document de discuție în vederea modificării Metodologiei de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de(...)
Citeşte mai multe