Coduri

Data:06.08.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin avand in vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și(...)
Citeşte mai multe
Data: 31.07.2020 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin care are în vedere respectarea prevederilor art. I pct. 97 și ale art. II din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a(...)
Citeşte mai multe
Data: 12.06.2020 ANRE supune consultarii publice  prezentul proiect de ordin având în vedere prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și(...)
Citeşte mai multe
Data: 14 06.2019 În vederea aplicării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 984/2013 al Comisiei, din 14 octombrie 2013 si ale Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 și pentru respectarea principiilor transparentei(...)
Citeşte mai multe
Data: 23.11.2018 ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de(...)
Citeşte mai multe
Data: 02.11.2018 In aplicarea principiilor privind transparenta decizionala, ANRE supune consultarii publice prezentele propuneri de modificare a Ordinului ANRE nr. 16/2013, propuneri elaborate in urma informarilor transmise de unii utilizatori(...)
Citeşte mai multe