Lista cuprinzând codurile de identificare ale operatorilor economici din sectorul GN care vor fi utilizate la codificarea locurilor de consum din zona proprie de licenţă de operare (CLC)