Info verificatori de proiecte și experți tehnici gaze naturale

Prin Direcţia Generală Licențe, Tarife, Monitorizare Investiții - Directia Licențe, Autorizații - Serviciul Licențe, Autorizaţii Gaze Naturale, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.
Pe lângă documentele anexate cererii dumneavoastră de solicitare/prelungire a calităţii de verificator de proiecte și expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările şi completările ulterioare, este obligatoriu să transmiteți la ANRE Declarația de consimțământ semnată și datată, care poate fi accesată și descărcată, utilizând link-ul: Declaratie GDPR (CLICK AICI)
Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate accesați și descărcați formularul GDPR disponibil online la adresa: Formular GDPR (CLICK AICI)

Lista persoanelor fizice care solicită atestarea sau echivalarea atestatului, în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiză tehnică în sectorul gazelor naturale 

Lista verificatorilor de proiecte și a experților tehnici atestați în sectorul gazelor naturale de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare

Lista persoanelor fizice care solicită atestarea sau echivalarea atestatului, în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiză tehnică în sectorul gazelor naturale 
Citeşte mai multe

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE