Info verificatori de proiecte și experți tehnici gaze naturale

Prin Direcţia Generală Licențe, Tarife, Monitorizare Investiții - Directia Licențe, Autorizații - Serviciul Licențe, Autorizaţii Gaze Naturale, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.
Pe lângă documentele anexate cererii dumneavoastră de solicitare/prelungire a calităţii de verificator de proiecte și expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările şi completările ulterioare, este obligatoriu să transmiteți la ANRE Declarația de consimțământ semnată și datată, care poate fi accesată și descărcată, utilizând link-ul: Declaratie GDPR (CLICK AICI)
Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate accesați și descărcați formularul GDPR disponibil online la adresa: Formular GDPR (CLICK AICI)

Lista persoanelor fizice care solicită atestarea sau echivalarea atestatului, în vederea desfăşurării activităţii de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiză tehnică în sectorul gazelor naturale 

Lista verificatorilor de proiecte și a experților tehnici atestați în sectorul gazelor naturale de către ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare

Data : 08.10.2019 Rezultatele în urma susținerii probei scrise din cadrul examenului pentru obținerea atestatelor de expert tehnic pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, tip EGt și EGg, desfășurată în(...)
Citeşte mai multe
Data : 08.10.2019 Rezultatele în urma susținerii probei scrise din cadrul examenului pentru obținerea atestatelor de verificator de proiecte pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, tip VGt și VGg, desfășurată(...)
Citeşte mai multe
     
     
  • 2