Info Licente

Prin Direcţia Generală Licențe, Tarife, Monitorizare Investiții - Directia Licențe, Autorizații - Serviciul Licențe, Autorizaţii Gaze Naturale, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.

Pe lângă documentele anexate cererii dumneavoastră de acordare, prelungire şi modificare a autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare este obligatoriu să transmiteți la ANRE Declarația de consimțământ semnată și datată, care poate fi accesată și descărcată, din această pagină.

Declarația de consimțământ semnată și datată se poate transmite la ANRE prin următoarele modalităţi:

  • poştă electronică la adresa de e-mail: instalatori@anre.ro 
  • registratura ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti
  • servicii poştale şi de curierat, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995

Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate accesați formularul GDPR, din această pagină.