Info instalatori

În cadrul măsurilor pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritoriul României, ANRE  a emis Decizia nr. 415 din 13.03.2020 potrivit căreia termenul de valabilitate a legitimațiilor de instalatori autorizați în domeniul gazelor naturale, obținute în sesiunile de examen din aprilie și mai 2015, în baza prevederilor Ord. 83/2014 abrogat prin Ord. 182/2020, se prelungesc pentru o perioadă de 6 luni.

Dosarele depuse în vederea prelungirii termenelor de valabilitate vor fi analizate conform programului aferent.

Astfel, potrivit Deciziei nr. 415 din 13.03.2020 termenele de valabilitate a legitimatiilor de instalatori autorizaţi în domeniul gazelor naturale care expiră în datele de 09.04.2020 şi 17.05.2020 se prelungesc cu 6 luni.

În această perioadă, titularii de legitimaţii de instalator autorizat pot transmite la ANRE documentele necesare prelungirii valabilităţii legitimaţiilor.

Această perioadă nu trebuie să depăşească perioada prevăzută în Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 182/2020, respectiv cu maxim 30 de zile înainte de expirarea legitimiţiilor, astfel:

  • Pentru cele care expiră în data de 09.04.2020, termenul maxim este 09.09.2020;
  • Pentru cele care expiră în data de 17.05.2020, termenul maxim este 17.10.2020.

Lista instalatorilor de gaze naturale autorizati ANRE

Cursuri de pregatire - instalatori gaze naturale

Informatii sesiuni examen

Informatii prelungire termen valabilitate legitimatii

Prin Direcţia Generală Licențe, Tarife, Monitorizare Investiții - Directia Licențe, Autorizații - Serviciul Licențe, Autorizaţii Gaze Naturale, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.

Pe lângă documentele anexate cererii dumneavoastră de solicitare/ prelungire a calității de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 182/2020 este obligatoriu să transmiteți la ANRE Declarația de consimțământ semnată și datată, care poate fi accesată și descărcată, utilizând link-ul: Declaratie GDPR(CLICK AICI)

Declarația de consimțământ semnată și datată se poate transmite la ANRE prin următoarele modalităţi:

  • poştă electronică la adresa de e-mail: instalatori@anre.ro 
  • registratura ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti
  • servicii poştale şi de curierat, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995

Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate accesați rubrica GDPR disponibilă online la adresa: Formular GDPR(CLICK AICI)

Informatii

Tel: 021-3278110, 105, 172, 173

Fax: 021-312.43.65

E-mail: instalatori@anre.ro

 

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE