Info instalatori

Liste cu centre de examen pentru sesiunea primavara 2022

Lista instalatorilor de gaze naturale autorizati ANRE

Cursuri de pregatire - instalatori gaze naturale

Informatii sesiuni examen

Informatii prelungire termen valabilitate legitimatii

Prin Direcţia Generală Licențe, Tarife, Monitorizare Investiții - Directia Licențe, Autorizații - Serviciul Licențe, Autorizaţii Gaze Naturale, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a ANRE în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685/03.10.2012, pentru îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public care rezultă din exercitarea autorității publice cu care ANRE este investită.

Pe lângă documentele anexate cererii dumneavoastră de solicitare/ prelungire a calității de instalator autorizat în domeniul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 182/2020 este obligatoriu să transmiteți la ANRE Declarația de consimțământ semnată și datată, care poate fi accesată și descărcată, utilizând link-ul: Declaratie GDPR(CLICK AICI)

Declarația de consimțământ semnată și datată se poate transmite la ANRE prin următoarele modalităţi:

  • poştă electronică la adresa de e-mail: instalatori@anre.ro 
  • registratura ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti
  • servicii poştale şi de curierat, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020995

Pentru informații cu privire la colectarea, prelucrarea, păstrarea, ștergerea datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate accesați rubrica GDPR disponibilă online la adresa: Formular GDPR(CLICK AICI)

Informatii

Tel: 021-3278110, 105, 172, 173

Fax: 021-312.43.65

E-mail: instalatori@anre.ro

 

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin privind modificarea ordinului anre nr. 3/2022 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale și pentru contractarea furnizării de energie electrică și gaze naturaleReferat de aprobareReguli de alocare zilnică pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectricaReguli de alocare anuală și lunară pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectricaProiect de decizie privind aprobarea documentului “regulile de alocare anuală și lunară pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectrica” şi a documentului “regulile de alocare zilnică pentru alocarea coordonată a capacităților la frontiera dintre zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și Î.s. moldelectrica”Referat de aprobareRezultatul şedinţei comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data de 08.08.2022Şedinţa comisiei de autorizare a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu din data 08.08.2022Proiect de ordin pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a pieței contractelor la termen de energie electrică organizată de societatea brm s.a.Referat de aprobare