Drepturile si obligatiile consumatorilor

1. Drepturile consumatorului de energie electrica si gaze naturale:

a) Dreptul de acces la retelele de energie electrica si gaze naturale;
b) Dreptul de a consuma energie electrica si gaze naturale;
c) Dreptul de a-si alege furnizorul de energie electrica si gaze naturale fara plata vreunei taxe  pentru schimbarea acestuia;
d) Dreptul de a fi informat în legatura cu conditiile generale de contractare, preturile si tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale, etc.;
e) Dreptul de a solicita furnizorului modificarea si completarea contractului de furnizare si a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când considera necesara detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
f) Dreptul de acces la grupurile si sistemele de masurare;
g) Dreptul de a solicita furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele de energie electrica si gaze naturale;
h) Dreptul de a fi despagubit pentru daunele provocate de catre furnizor.

2. Obligatiile consumatorului de energie electrica si gaze naturale

a) Obligatia de achita contravaloarea energiei electrice si a gazelor naturale consumate;
b) Obligatia de a achita penalizari, în cazul nerespectarii contractului de furnizare, sanctiunile ulterioare putând consta în sistarea temporara a furnizarii ori rezilierea contractului de furnizare; 
c) Obligatia de a nu vinde energia electrica si gazele naturale achizitionate;
d) Obligatia de a raspunde pentru daunele cauzate furnizorului;
e) Obligatia de a obtine toate aprobarile legale prealabil efectuarii oricaror modificari a instalatiei  de utilizare a energiei electrice sau a gazelor naturale;
f) Obligatia de a informa, de îndata, furnizorul, la constatarea oricarei defectiuni în functionarea  aparatului/sistemului de masurare sau a instalatiei de utilizare a energiei  electrice   ori a gazelor  naturale;
g) Obligatia consumatorului de energie electrica cu o putere instalata de cel putin 1.000 kVA de  a prezenta prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale.

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE