Machete Operatori Energie Termica

Machete Operatori Energie Termică

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3), ale art. 9 alin. (3) litera a) și ale art. 13 din Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 11/2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 10.03.2021,

Operatorii SACET vor transmite următoarele anexe:

 • Anexa Nr. 1 – Caracteristici SACET;
 • Anexa Nr. 2 – Situația generală a SPAET;
 • Anexa Nr. 3 – Situația investițiilor în infrastructura SACET;
 • Anexa Nr. 4 – Date tehnico-economice specifice SPAET;
 • Anexa Nr. 5 – Capacități și producții în sistemele de încălzire urbană ale operatorilor SACET;
 • Anexa Nr. 6 – Capacități și producții în sistemele de răcire urbană ale operatorilor SACET / producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 7 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de încălzire urbană ale operatorilor SACET / producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 8 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de răcire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 10 – Date de contact și situația juridică a operatorului economic.

completate conform machetelor din fișierul Excel ,, MacheteSPAET.xlsx”, ,,Machete DHC operatori SACET.xlsx” și ,,Macheta informatii Raportori.xlsx.

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (3) litera b) și ale art. 13 din Metodologia de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a sistemelor de încălzire și/sau răcire urbană, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 11/2021, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 10.03.2021,

Producătorii independenți vor transmite următoarele anexe:

 • Anexa Nr. 6 – Capacități și producții în sistemele de încălzire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 7 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de încălzire urbană ale operatorilor SACET /producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 8 – Caracteristici tehnice și eficiența sistemelor de răcire urbană ale operatorilor SACET/ producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 9 – Capacități și producții în sistemele de încălzire urbană ale producătorilor independenți;
 • Anexa Nr. 10 – Date de contact și situația juridică a operatorului economic.

completate conform machetelor din fișierul Excel ,,Machete DHC producatori independenti xlsx” și ,,Macheta informatii Raportori.xlsx”.

Frecvența de raportare a datelor de monitorizare este anuală.

Termenul limită de transmitere a datelor de monitorizare completate conform prevederilor prezentei metodologii este 30 aprilie a anului în curs pentru anul precedent.

Anexele completate se vor transmite prin e-mailul termica@anre.ro și anre@anre.ro, inclusiv în format electronic prelucrabil.

 

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE