Proiect de Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea SEN pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice

Data: 04.05.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, elaborat in vederea respectarii  prevederilor  Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010, precum şi ale Procedurii operaţionale “Mecanismul de compensare a efectelor  utilizării  reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între Operatorii de Transport şi de Sistem“, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 6/2010, cu modificările ulterioare.

Observatiile se transmit prin e-mail, la adresa sred@anre.ro

Termenul final de transmitere a observatiilor este data de 14 mai 2018.

Telefon cu tarif normal in reteaua Orange, apelabil din toate retelele. Linie telefonica dedicata informarii consumatorilor de energie cu privire la liberarizarea pietelor de energie.

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sambata – Duminica: 10:00 – 15:00

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a regulilor de compensare cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile în unități mobile dotate cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative și livrată în sistemul electroenergetic național și energia electrică consumată din sistemul electroenergetic național de către prosumatoriReferat de aprobareProiect de ordin pentru completarea regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate în românia, aprobat prin ordinul anre nr. 62/2008, cu modificările și completările ulterioareReferat de aprobareProiect de ordin privind aprobarea normei tehnice pentru proiectarea și executarea conductelor de alimentare din amonte a gazelor naturaleReferat de aprobareInformare de presa 29.09.2022Clarificări privind modalitatea de stabilire a cantităților de gaze naturale aferente clienților cc si pet care urmează a fi transferate către un un alt furnizor sau către fui, conform punctului 7 și punctului 9 din anexa nr. 5 la o.u.g. nr. 27/2022Proiect de decizie privind aprobarea documentelor “regulile comune de alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și ukrenergo” şi “regulile comune de alocare zilnică a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și compania națională de energie ukrenergo”Regulile comune de alocare pe termen lung a capacităților interzonale între zonele de ofertare ale c.n.t.e.e. transelectrica s.a. și ukrenergo