Proiect de Ordin pentru aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a componentelor tarifului de transport de introducere a energiei electrice în rețea (TG) și de extragere a energiei electrice din rețea (TL), a tarifului pentru serviciul de sistem şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, practicate de CN “Transelectrica” - S.A.

Data: 08.06.2017

In vederea informarii participantilor la piata, ANRE publica prezentul proiect de ordin.