Proiect de Decizie privind prețul și cantitățile reglementate pentru achiziţia serviciilor tehnologice de sistem furnizate de S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., pentru perioada 1 iulie 2017 – 30 iunie 2018

Data: 12.06.2017

In vederea informarii participantilor la piata, ANRE publica prezentul proiect de decizie.