Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem - consultare publica incheiata

Data: 06.04.2021

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin ca urmare a parcurgerii unei perioade de aplicare a dispozițiilor Standardului aprobat prin Ordinul ANRE nr. 12/2016timp în care a fost monitorizată performanţa serviciului si s-a constatat ca fiind necesară revizuirea actului normativ respectiv, în sensul reevaluării și redefinirii unora dintre indicatorii de performanță generali și/sau statistici astfel încât acești indicatori să contribuie la caracterizarea performanței activității și să răspundă necesității pentru care au fost stabiliți.

Propunerile si observațiile referitoare la proiectul de ordin supus consultării publice, se transmit in scris, în format electronic editabil, la adresa de e-mail srpee@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 06.05.2021.

Documentul a fost aprobat prin Ordinul ANRE nr.36/2021.