Proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 – faza a II-a - consultare publica incheieta

Data: 31.07.2020

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, aflat in faza a II-a, având în vedere propunerile și observațiile primite din partea operatorilor economici în etapa anterioară de consultare publică.

Propunerile si observațiile referitoare la prezentul document, se pot transmite, in scris, prin fax la nr. 021.312.43.65, precum și în format electronic editabil, la adresa de e-mail srtee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este de 10 zile de la data publicarii.

Descarca aplicatia ANRE