Proiect de Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice - faza a-II-a

Data: 20.12.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, versiune rezultată în urma analizării observațiilor și propunerilor primite în cadrul procesului de consultare publică desfășurat în luna iunie.

Prezenta normă tehnică are ca scop stabilirea principiilor care stau la baza delimitării zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacităţilor energetice, dimensiunilor zonelor de protecţie şi de siguranţă pentru fiecare tip de capacitate energetică, culoarelor de trecere (de funcţionare), respectiv a zonelor de protecţie și de siguranţă ale liniilor electrice aeriene (LEA), condiţiilor tehnice, restricţiilor şi interdicţiilor care se impun pentru coexistenţa LEA cu elemente naturale, construcţii sau instalaţii din vecinătatea lor, suprafeţelor de teren necesare construirii, exploatării şi mentenanţei LEA.

Prin aplicarea normei tehnice se urmăreşte ca prin proiectare, executare, exploatare și mentenanţă să se asigure protecţia şi funcţionarea normală a capacităţilor energetice şi a anexelor acestora și evitarea punerii în pericol a persoanelor, a bunurilor şi a mediului.

Observaţiile se transmit prin fax, la nr. de fax: 021-312.43.65 şi în format electronic editabil la adresa de e-mail gabriel.bucataru@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observațiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site a prezentului document de discutie.

Descarca aplicatia ANRE

Documente recente

Nota de prezentareLista cu prețurile maxime de pornire ale ofertelor de produse standardizate care vor fi introduse în platforma de tranzacționare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligației de ofertare în perioada 01.06.2019 – 30.06.2020.Proiect de ordin privind modificarea și completarea regulamentului de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin ordinul anre nr. 179/2018Nota de prezentare a proiectului de ordinNota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență aprobată prin ordinul anre nr. 15/2015Nota de prezentare a proiectului de ordinProiect de ordin privind aprobarea unor dispoziții tranzitorii pentru aplicarea prevederilor metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în sacet din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobate prin ordinul preşedintelui anre nr. 111/2014Nota de prezentareProiect de ordin privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale din românia cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale uniunii europene învecinate româniei